ट्रॅक्टर अनुदान | Krushi Yantrikikaran Yojana Maharashtra 2023

ट्रॅक्टर अनुदान | Krushi Yantrikikaran Yojana Maharashtra 2023   Krushi Yantrikikaran Yojana Maharashtra 2023: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण कृषी यांत्रिकीकरण योजना साठी मंजूर झालेल्या २० जानेवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णय GR ची माहिती पाहणार आहोत. शासन निर्णय सन २०२२-२३ या वर्ष्यासाठी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी माहे रुपये ५६ कोटी एवढा निधी आयुक्त … Read more